Nhà lãnh đạo hàng đầu của TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nốt nhạc của ‘những vi phạm nghiêm trọng’ trong nhà nước năng lượng

Các biện pháp trừng phạt có thể xảy ra đối với ông Đinh La Thăng, lãnh đạo Đảng Thành phố Hồ Chí Minh, về quản lý kém tại PetroVietnam. Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan giám sát cao nhất của Đảng Cộng sản cầm quyền, đã đề nghị biện pháp kỷ luật chống lại Đinh La Thăng, Trưởng ban của Đảng tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong một sự kiện chính trị…

"Nhà lãnh đạo hàng đầu của TP Hồ Chí Minh đang phải đối mặt với nốt nhạc của ‘những vi phạm nghiêm trọng’ trong nhà nước năng lượng"