Muốn khỏe mạnh, hãy thường xuyên xoa bóp bàn tay.

PHƯƠNG PHÁP TẬP THỂ DỤC
(NẰM – NGỒI cũng làm được)
Muốn khỏe mạnh, hãy thường xuyên xoa bóp bàn tay.
Bàn tay của chúng ta, chứa rất nhiều huyệt đạo liên quan đến các bộ phận trong cơ thể con người chúng ta.
Chúng ta bấm hoặc xoa bóp các mạch huyệt liên trên bàn tay liên quan đến các bộ phận cơ thể, là phương pháp luyện tập hữu hiệu.
hữu dụng cho người làm văn phòng, vật lý trị liệu, mọi người làm nhiều ủe oải.

Sưu tầm

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *